Polityka prywatności

26 czerwca, 2018
Firma SARA Personal Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-228, przy ul. Inżynierska 39/119, przetwarza i przechowuje informacje dostarczone do nas drogą mailową (elektroniczną) wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) SARA Personal Sp. z o.o., posiadająca nr NIP 8943176389 , posiadająca nr REGON 520431364

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jedności Narodowej 182/2 lub drogą e-mailową pod adresem: info@sara-personal.com. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia Pańskiej kandydatury pracodawcy, którego ofertą pracy jest Pani/Pan zainteresowany.

Dokumenty niezbędne do współpracy, które przetwarza i magazynuje firma SARA Personal Sp. z o.o.:

– dokumenty od kandydatów ubiegających się o pracę (wymagane dokumenty od kandydatów to wyłącznie: życiorys, karta kierowcy, prawo jazdy, dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu takie jak: uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), uprawnienia na dźwig, uprawnienia na wózek widłowy, uprawnienia na koparki, uprawnienia kwalifikacji zawodowej przy zawodach takich jak spawacz, elektryk oraz świadectwa pracy. Są to dokumenty świadczące o ważności dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, niezbędne do przygotowania kandydatury (profilu osobowego) dla firmy, w której kandydat ubiegać się będzie o stanowisko pracy.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przez Sara Personal Sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pani/Pana oraz firmy Sara Personal Sp. z o.o..

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych w pkt. 2. można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: info@sara-personal.com

-kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Inżynierska 39/119, 53-228 Wrocław.