Krótki przewodnik po klasach podatkowych

Wyjeżdżasz do Niemiec i zastanawiasz się do której klasy podatkowej należysz? To prostsze niż się wydaje, wyjaśniamy wszystko w naszym tekście.

Krótki przewodnik po klasach podatkowych

Dla wielu osób przeliczanie stawek brutto jest bardzo kłopotliwe, wynika to ze specyfiki podatkowej w Niemczech. Istnieje bowiem aż sześć klas podatkowych. Oto ich krótkie objaśnienie i główne cechy, które je charakteryzują.

W Niemczech istnieje 6 klas podatkowych, czyli tzw. “steuerklasse”, do których jesteśmy przydzielani najczęściej na podstawie naszej sytuacji życiowej, rodzinnej. O przynależności do klasy podatkowej w większości przypadków decyduje nasz stan cywilny bądź rodzinny. Trochę więcej swobody niż samotne osoby mają zgodnie z niemieckim systemem podatkowym małżeństwa. Niemieckie “steuerklasse” wpływają nie tylko na wysokość wynagrodzenia netto, ale również na wysokość świadczeń takich jak np. zasiłek dla chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na utrzymanie czy tez zasiłek wychowawczy tzw. Kindergeld.

Podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci często pytają ile pieniędzy dostaną na rękę. Niestety, kwota netto zależna jest od klasy podatkowej a wyjeżdżający do pracy w Niemczech przydzielani są zwykle automatycznie do pierwszej klasy podatkowej.

Rodzaje klas podatkowych

Klasy podatkowe

Klasa pierwsza

Do pierwszej klasy podatkowej zaliczają się osoby:
– niezamężne/nieżonate,
– rozwiedzione,
– pozostające w separacji,
– osoby owdowiałe jak również osoby zamężne, których małżonek przebywa poza granicami Unii Europejskiej.

Klasa druga

Druga klasa podatkowa to osoby samodzielnie wychowujące min. jedno dziecko, na które otrzymują zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku, ze względu na posiadanie dzieci.

Klasa trzecia

Trzecia klasa podatkowa to osoby zamężne, które przepracowały już w Niemczech minimum trzy miesiące.

Klasa czwarta

Do czwartej klasy podatkowej należą małżonkowie mieszkający i pracujący razem.

Klasa piąta

Piąta klasa podatkowa to w dalszym ciągu małżonkowie, przy czym jeden z nich wykazuje wyższe, a drugie niższe dochody.

Klasa szósta

Do szóstej klasy podatkowej przydzielane są osoby wolne lub zamężne będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok. Osoby te nie mogą wykazać żadnej kwoty wolnej od podatku.

Wśród osób wyjeżdżających z Polski do Niemiec celem podjęcia pracy najpopularniejszymi grupami podatkowymi są grupa pierwsza i trzecia, niekiedy również szósta.

Jak sprawnie przeliczyć wartość brutto-netto wiedząc już do jakiej klasy podatkowej się należy?

Podatkowe klasy

Przydatnym narzędziem podczas planowania wyjazdu do pracy w Niemczech jest powszechnie znany internetowy kalkulator brutto – netto tzw. Brutto Netto Rechner, który po podaniu odpowiednich danych pomoże nam oszacować wartość netto wynagrodzenia. Jeśli zależy wam, aby mieć chociażby wstępny szacunek waszego wynagrodzenia warto do niego zajrzeć.

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld to zasiłek rodzinny w Niemczech, wypłacany na dzieci do 18 roku życia. Prawo do uzyskiwania tego świadczenia przedłuża się w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki, tak samo jak w Polsce (studia, praktyki, wykształcenie zawodowe). Wygasa ono w chwili ukończenia przez dziecko 25 lat lub podjęcia pracy zarobkowej w wymiarze powyżej 20 godzin. Zasiłek przyznaje się na każde dziecko w rodzinie i jest niezależny od dochodów. Kindergeld przysługuje również obywatelom innych państw należących do Unii Europejskiej. Można się o niego starać po przepracowaniu w Niemczech sześciu miesięcy. Największą grupę beneficjentów Kindergeld stanowią Polacy.

Zainteresowany? Aplikuj już dziś!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.). *

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SARA moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu email, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług SARA za pośrednictwem poczty email.