Czas pracy kierowcy zawodowego

Informacje dotyczące norm czasu pracy dla kierowców zawodowych.

Czas pracy kierowcy zawodowego

zegarki

Bardzo wielu kierowców zastanawia się jaki jest odpowiedni czas pracy. Często truckerzy w swojej niewiedzy popełniają błędy związane z przestrzeganiem czasu pracy. Praca w Niemczech jako kierowca i nie tylko, wiąże się z tym, że trzeba przestrzegać norm czasowych pracy.  Nasz poradnik ma na celu rozjaśnić i uporządkować informacje związane z czasem pracy. Czas pracy kierowców w Niemczech, czy też innych krajach nie reguluje Kodeks Pracy, tylko odrębna ustawa. Jako czas pracy kierowcy uznaje się nie tylko samą jazdę, ale również czas spędzony na rozładunkach, załadunkach, na serwisowaniu pojazdów oraz czynnościach administracyjnych. W czas pracy wliczane są również przerwy. Do czasu pracy nie zalicza się nieuzasadnionych postojów oraz dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

Dzienny czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy w ciągu doby nie może przekraczać 9h. Jest możliwość, by przedłużyć  ten czas do 10h, dwa razy w tygodniu. O przedłużeniu jazdy, decyduje kierowca. Pracodawca może przedłużyć czas pracy do 10h w sytuacji, gdy istnieje potrzeba związana z realizacją zaplanowanego załadunku. Kierowca musi wykonać przerwę, gdy upłynie 4,5 h jazdy. Jest to 45 minut, może to rozłożyć na 30 minut + 15 minut. Prowadzącemu pojazd (24h) należy się 11h nieprzerwanego odpoczynku. Może to podzielić na 3h+9h. W przypadku skróconej 9 godzinne pauzy, istnieje możliwość zrobienia odpoczynku 3 razy pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy w Niemczech i w innych krajach w ciągu tygodnia nie może być dłuższy niż 56h. Po 6-ściu 24-godzinnych okresach kierowcy przysługuje odpoczynek w postaci co najmniej 45 godzin (czas pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami nie może trwać dłużej niż 6 razy po 24 godziny). W ciągu dwóch kolejnych okresów tygodniowych odpoczynku drugi z rzędu może zostać skrócony do minimum 24 godzin. Ważne jest jego nadrobienie przed końcem trzeciego okresu tygodniowego od tygodnia, kiedy odpoczynek został skrócony. W sytuacji  dwóch kolejnych okresów tygodniowych odpoczynku, drugi z rzędu może zostać skrócony do minimum 24 godzin. Ważne jest, by go nadrobić odpoczynkiem przed zakończeniem trzeciego okresu tygodniowego od tygodnia, kiedy odpoczynek został skrócony.

Czas pracy kierowców w podwójnej obsadzie

Kierowcy mogą transportować ładunki w podwójnej obsadzie. Czas pracy w tej sytuacji również jest normowany. Czas w którym mogą jeździć kierowcy, to nie więcej niż 30 godzin. Uwzględniając iż każdy kierowca musi jechać 9h i mieć 9h odpoczynku. Możliwe również jest wykorzystanie po 10h, 2 razy w tygodniu. Mamy nadzieję, że powyższe informacje dla kierowców w Niemczech, a także innych krajach będą przydatne, co pozwoli uniknąć w przyszłości nałożenia kart za nieprzestrzeganie czasu pracy.

Zainteresowany? Aplikuj już dziś!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.). *

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SARA moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu email, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług SARA za pośrednictwem poczty email.